EN | PL

Gościniec Dębowa Samotnia - Warunki Wynajmu/Umowa Wynajmu

Zasady Ogólne:

1. Gościniec Dębowa Samotnia to czynne gospodarstwo wiejskie wynajmowane na cele turystyczne , krajoznawcze i wypoczynkowe.

2. W zależności od pory roku w obejściu prowadzane są różne roboty sezonowe takie jak: dozór pasieki, pobieranie miodu, karmienie zwierząt, sprzątanie, zbieranie jajek itp. Nasi Goście są mile widziani aby wziąć udział w życiu gospodarstwa. Chętnie udzielimy wszelkich informacji drogą e-mailową przed dokonaniem rezerwacji jeżeli Rezerwujący potrzebują dodatkowych informacji na przykład o Warunkach Wynajmu, wyposażeniu lub o obejściu, Zachęcamy do planowania pobytu z wyprzedzeniem - nasi Goście biorą odpowiedzialność za wyjaśnienie interesujących ich kwestii - nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich pytań czy sytuacji.

3. Wynajmujący bierze pełną odpowiedzialność prawną za korzystanie z obiektów i urządzeń dostępnych podczas wynajmu na terenie gospodarstwa agroturystycznego - osoby niepełnoletnie i zwierzęta muszą być nadzorowane przez pełnoletnich opiekunów.

4. Wynajem na inne niż przedstawione wyżej cele wymaga uzgodnienia z Agroturystyką Dębowa Samotnia przed dokonaniem rezerwacji.

5. W trosce o obejście i o nasze bezpieczeństwo przyjmujemy Gości z odpowiednio ułożonymi zwierzętami domowymi wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego podczas rezerwacji. Odwiedzający są zobowiązani do zadbania o obejście podczas pobytu i posprzątania po swoich zwierzakach. Agresywne zwierzęta przywiezione przez naszych Gości i/lub zwierzaki nie dające się kontrolować muszą być usunięte z posesji a wszelkie szkody powstałe podczas pobytu pokrywa Rezerwujący. Zwierzęta przywiezione przez odwiedzających nie mogą spać na łóżkach - właściciele muszą zapewnić odpowiednie legowisko swoim zwierzakom, zadbać o miskę na wodę, smycz i kaganiec i jeśli jest taka potrzeba klatkę i zagrodę. Proszę pamiętać że na farmie znajdują się zwierzęta: kury, króliki, gołębie, pszczoły - czasami chodzące wolno po obejściu - w okolicy jest też dużo dzikich zwierząt podchodzących pod dom - Goście zobowiązani są do zachowania respektu dla natury i zwierząt gospodarskich.

Zasady Rezerwacji:

6. Wstępnej rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem +48 513 297 513 lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: debowasamotnia@outlook.com

7. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane przesłane na adres mailowy:

-imię i nazwisko Rezerwującego

-liczbę, imiona i nazwiska Gości

-dokładny termin pobytu

-określenie przedmiotu wynajmu

- czy przywiezione będą zwierzęta domowe - jeśli tak to jakie i ile.

8. Wstępna rezerwacja wiąże Wynajmującego przez 5 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia.

9. Warunkiem ostatecznej rezerwacji jest przesłanie w ciągu 5 dni od zgłoszenia potwierdzenia przelewu (wpłaty) zadatku na rachunek bankowy wskazany przez Dębową Samotnie w wysokości 50% opłaty za pobyt.

10. Niedopuszczalne jest dokonanie rezerwacji na rzecz jedynie osób niepełnoletnich.

11. W miarę wolnych miejsc, możliwa jest rezerwacja „z dnia na dzień” pod numerem telefonu +48 513 297 513 lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: debowasamotnia@outlook.com

Odwołanie Rezerwacji:

12. Rezerwujący uprawniony jest do odwołania rezerwacji w terminie do 20 dni przed planowanym przyjazdem bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

13. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 20 dni przed planowanym przyjazdem, odstąpienie od rezerwacji w dniu przyjazdu lub nie stawienie się w dniu zakwaterowania skutkuje utratą wpłaconego zadatku.

Warunki Płatności:

14. Pozostałe 50% opłaty za pobyt jest płatne przelewem do 20 dni przed planowanym przyjazdem.

15. Przy wynajęciu całego domu pobierana jest kaucja przy zakwaterowaniu w wysokości wcześniej ustalonej telefonicznie z reguły 300 zł, zwracana w dniu wyjazdu po stwierdzeniu przez Wynajmującego, że nic nie zostało zniszczone.

Zakwaterowanie oraz Wykwaterowanie:

16. Warunkiem zakwaterowania jest dokonanie całej opłaty za pobyt i kaucji.

17. Zakwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu od godz.16.00.

18. Goście zobowiązani są opuścić pokoje do godz.10.00.

19. Wykwaterowanie odbywa się w obecności Wynajmującego.

20. W razie stwierdzenia w czasie wykwaterowania , że powstały jakiekolwiek uszkodzenia, zniszczenia lub szkody Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną.

Zasady Pobytu:

21. Wewnątrz obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz obowiązek używania obuwia zmiennego.

22. W godzinach od 22.00 do 7.00 obowiązuje cisza nocna, zaś w pozostałym czasie należy zachowywać się tak by nie przeszkadzać innym Gościom i sąsiadom.

23. Za utrzymanie czystości w domu odpowiedzialni są Goście. Środki czystości znajdują się w domu. Goście są zobowiązani do zadbania o obejście podczas pobytu i posprzątania po swoich zwierzakach.

24. Przy wynajmie pojedynczych pokoi, kuchnia jest pomieszczeniem do wspólnego korzystania i należy utrzymywać ją w stałej czystości.

25. Wychodząc z budynku oraz na noc drzwi zewnętrzne należy zamknąć na klucz.

26. Goście z dziećmi "pieluchowymi" lub około-pieluchowymi zobowiązani są do przywiezienia mat wodoodpornych/cerat aby zabezpieczyć łóżka dzieci.

27. Ręczniki nie są na wyposażeniu - Goście muszą zadbać o ręczniki we własnym zakresie.

28. Agroturystyka Dębowa Samotnia nie oferuje wyżywienia. Najbliższe lokalne sklepy znajdują się w miejscowości Kaletnik i Szypliszki.

29. Poprzez dokonanie rezerwacji i wpłatę zadatku Rezerwujący akceptuje powyższe Warunki Wynajmu.

30. Gościniec Dębowa Samotnia to miejsce na spokojny wypoczynek na wsi na łonie natury z dala od zgiełku i pośpiechu. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag przy rezerwacji lub podczas pobytu prosimy o kontakt! Zawsze dołożymy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczny i spokojny nocleg naszym Gościom!